Študijski program 2. stopnje

 


Razvoj študijskega programa INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA izhaja iz potreb po interdisciplinarnih strokovnjakih, ki so usposobljeni za celovito obravnavo posameznika ob upoštevanju njegovih stvarnih psihičnih, fizičnih, socialnih in duhovnih potreb in zmožnosti. Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba sledi smernicam razvitih držav k povezovanju zdravstvene in socialne oskrbe, ki se močno prepletata zlasti pri tistih osebah, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo –število teh pa se hitro povečuje. Danes je pri nas in v ostalem razvitem svetu 4 % prebivalstva odvisnih od pomoči pri osnovnih vsakodnevnih opravilih. Projekcije kažejo, da se bo v prihodnje ta delež več kot podvojil. V EU jih od 70 do 90 odstotkov oskrbujejo neformalni ali družinski oskrbovalci; pri nas ta delež znaša75 %, institucionalna oskrba pa 25 %.
Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno oskrbo. Sodobna zdravstvena nega je usmerjena k pacientu kot celoviti osebnosti in podpira njegovo samooskrbo in odgovornost do samega sebe.
Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba omogoča poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je izdal soglasje za izvajanje programa dne 18. 5. 2017 (št. odločbe 6033-47/2016/10). V študijskem letu 2018/ 2019 vpisujemo prvo generacijo študentov.

Integrirana zdravstvena in socialna oskrba - čistopis programa

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.