Vizija in poslanstvo

 Poslanstvo

 
Poslanstvo fakultete je razvoj in prenos znanja na področju zdravstvenih ved, ki je potrebno za kakovostno in varno obravnavo pacientov.
 
Kot ustanovna članica bo fakulteta tvorno prispevala k uresničevanju poslanstva, vizije in vrednot univerze.
 
Osnovna in prednostna naloga fakultete je izobraziti in usposobiti diplomante za uspešno, učinkovito in kakovostno obravnavo pacientov v različnih življenjskih obdobjih in z različnimi zdravstvenimi problemi, za zdravstveno vzgojno delovanje v procesu zdravljenja in v preventivnih aktivnostih ter za izvajanje in razvijanje organizacijskih procesov, ki zagotavljajo zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Fakulteta nudi študentom prijazno in sodobno izobraževalno in raziskovalno okolje ter jim omogoča mednarodno mobilnost.
 
Fakulteta zagotavlja optimalne pogoje za izvedbo izobraževalnega procesa, raziskovanja in za razvoj novih študijskih programov ter skrbi za dvig kakovosti na vseh področjih delovanja in organizacijske strukture. Temelj kakovostnega dela in razvoja fakultete je razvoj kadrov.  Visokošolske učitelje podpira pri dopolnjevanju njihovega strokovnega znanja, jih motivira za znanstveno raziskovalno delo ter jim tako omogoča karierno napredovanje.
 
S svojim delovanjem je fakulteta povezovalec med zdravstvenimi, socialno varstvenimi in drugimi zavodi, društvi, podjetji in skrbi za prenos teoretičnega znanja in rezultatov raziskovanega dela v prakso ter dobrih praks v pedagoški proces. V sodelovanju s partnerji iz okolja tudi prepoznavamo najaktualnejše probleme v zdravstvu ter ugotavljamo potrebe po izobraževanju izvajalcev zdravstvene nege ter strokovnjakov s področij drugih zdravstvenih ved, ki bodo kompetentni za njihovo učinkovito reševanje.
 
 
Fakulteta razvija mednarodno sodelovanje s sorodnimi fakultetami v tujini na izobraževalnem in raziskovalnem področju ter spodbuja mednarodno izmenjavo visokošolskih učiteljev, študentov in strokovnih sodelavcev.
 
V prizadevanjih za dobre medosebne odnose ter zadovoljstvo vseh zaposlenih fakulteta razvija in krepi organizacijsko kulturo in s tem pripadnost instituciji.
 
Vizija
 
Fakulteto želimo utrditi in razvijati kot eno izmed prepoznavnih in zaželenih institucij na področju izobraževanja zdravstvenih delavcev v Sloveniji in širši regiji.  Delo fakultete temelji na zavezanosti k odličnosti, predanosti, odgovornosti in inovativnosti, s čimer želimo prispevati k razvoju zdravstvenih ved na lokalni, nacionalni in širši regionalni ravni.
 
STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.