Kakovost

Kakovost na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za zdravstvene vede  (UNM FZV)

Eden od strateških ciljev UNM FZV je zagotavljanje in stalno izpopolnjevanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega procesa ter delovanja podpornih služb. V ta namen ima UNM FZV vzpostavljen celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

Krovni dokument, kjer so definirani vsi sistemi delovanja, medsebojni odnosi ter določene odgovornosti s ciljem zagotoviti največjo možno stopnjo kakovosti na vseh področjih delovanja UNM FZV, je Poslovnik kakovosti.

Osrednji organizacijski organ, ki dela na področju kakovosti je Komisija za kakovost. Komisija deluje v naslednji sestavi:

 • Andreja Draginc, pred., predsednica,
 • Gorazd Laznik, pred.,
 • dr. Ljiljana Leskovic, viš. pred.,
 • dr. Mojca Blažič, viš. pred.,
 • Ana Gazvoda - pomočnica tajnika fakultete,
 • Mojca Kebelj - strokovna sodelavka v referatu,
 • Nina Prah - predstavnica študentov.


Glavne naloge Komisije za kakovost so v skladu s sprejetimi akti:

 • letna notranja evalvacija zavoda in priprava samoevalvacijskega poročila, s katerim se seznanijo vsi zaposleni in študenti;
 • spodbujanje vključevanja vseh organov zavoda in posameznikov v procese notranje evalvacije;
 • opredelitev in stalno izpopolnjevanje kazalnikov kakovosti ter oblikovanje predlogov in ukrepov za izboljšanje kakovosti;
 • spremljanje izvajanja študentskih anket in pripravljanje predlogov za izboljšave;
 • spremljanje delovanja sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in pripravljanje predlogov za izboljšave;
 • sodelovanje pri pripravi dokumentov za zunanjo evalvacijo, ki jo izvaja Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).


Samoevalvacija se izvaja letno in se zaključi s pripravo samoevalvacjiskega poročila. V njem so dokumentirani in analizirani vsi dosežki in pomanjkljivosti v izvajanju dejavnosti na UNM FZV. Poročilo obravnavajo vsi organi fakultete (Katedre, Senat, Upravni odbor, Akademski zbor, Študentski svet). Na podlagi poročila in pripomb nanj se pripravi seznam ukrepov, katerih cilj je izboljšati kakovost na vseh področjih delovanja UNM FZV.
 

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.